VİZYON

Vizyonumuz, yarattığı fark ile büyüyen, güçlü ve saygın bir dünya şirketi olmaktır.

MİSYON

Misyonumuz, evrensel değerleri ilke edinerek Espa’yı geleceğe taşımaktır.

Espa’nın İlkeleri

Espa, 1987 yılından beri saygınlığını, güvenilirliğini ve ilkeli duruşunu ISITMA-SOĞUTMA- KLİMA sektörüne karşı duyduğu sorumluluğa borçludur.

* Tüm faaliyetlerinde devletine, müşterilerine, paydaşlarına, çalışanlarına ve partnerlerine daima dürüst davranmak,

* Tüm faaliyetlerinde doğayı ve şirket içi sosyal dengeyi korumak,

* Müşterisini zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikli olarak yerine getirmek,

* İnsani değerlere önem vermek ve her türlü ayrımcılığı önleyici çalışma ortamını oluşturmak

* Sorunun değil, çözümün bir parçası olan çalışanlar oluşturmak,

* Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan karı gerçekleştirmek,

* Faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak, ekip çalışmasını önde tutmak; karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak,

* Bağımsız yönetim ve merkezi denetimi uygulamak, üstten talimat yerine; alttan karar ve üstten onayı uygulamak,

* Tüm personeli iki veya tek taraflı belirli formüller gereğince karla motive etmek,

* Tüm personeli, her yıl durumlarına ve konularına göre belirli sürelerle eğiterek, çağdaş teknolojiyi özümsemelerini sağlamak.