Derneğin Tanıtım Yazısı

Günümüzde insan yaşamının olmazsa olmaz parçası haline gelen İklimlendirme, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın da şartıdır. İklimlendirme Sektörü, zamanımızın yüzde 90’ını geçirdiğimiz iç ortamlarda, hava kalitesinin daha konforlu ve hijyenik olabilmesi için çalışır.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan İklimlendirme Sektörü, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişim sonucunda başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

Meclisi, vakfı, dernekleri ve ihracatçı birliği ile örgütlenme yapısını tamamlayan İklimlendirme Sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olmaya adaydır.

Derneğin Hedefleri ve Stratejileri;

Hedefler ve Stratejiler Belgesi yayınlayan ender sektörlerden biri olan İklimlendirme, 2023 vizyonunu belirleyerek 55 milyar dolar iç ve dış pazar hacmine ulaşmak için yola çıktı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği çatısı altında toplanan sektör firmaları artık daha kapsamlı, etkin ve güçlü bir şekilde ihracat yapabilme imkanına kavuştu.

Dünya, küresel ısınmanın etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedildiği bir değişim süreci içine girdi. Türk ihraç ürünleri içerisinde kalitenin simgesi olan İklimlendirme Sektörü, küresel iklim değişikliğini avantaja dönüştürerek hem iç hem de dış piyasada büyük bir atılım içine girmiştir. Uluslar arası pazarlarda aranan ve tercih edilen markalara sahip olan Türk İklimlendirme sektörü, son derece örgütlü sivil toplum kuruluşları, dünya çapında faaliyet gösteren global şirketleri, nitelikli ve genç iş gücü, ar-ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımları ile her geçen gün rekabet gücünü arttırmaktadır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken sektörün, istihdam açısından da azımsanmayacak bir büyüklüğe ulaşmasını öngörmekteyiz.

Derneğin Amacı

SOSİAD soğutma, klima cihazları, otomatik kontrol cihazları, bunların ana ve yedek parçaları ile ilgili temsilcilik ve satışı veya imalatı konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak,

Türkiye’de soğutma, klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve ülkemizin çeşitli soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, tüketiciye gelişmiş, kaliteli ürünlerin ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek üyelerimizin, SOSİAD’ın ‘’İş Etiği İlkeleri” ni imzalaması ve uygulaması gerekmektedir.

DERNEĞİN VİZYONU:
Türkiye iklimlendirme, soğutma sektörünü küresel pazarda dominant konuma taşımak, hizmet verdiği sektörlere değer kazandırmak, ekonominin başat oyuncuları arasında yer almak.

DERNEĞİN MİSYONU:
Türkiye iklimlendirme, soğutma pazarını geliştirmek ve küresel entegrasyonunu güçlendirmek için; kalite, güvenlik, adil rekabet ve katma değeri üst seviyelere taşıyacak çalışmaları gerçekleştirmek.

DERNEĞİN TARİHÇESİ:

SOSİAD, 2005 yılı Ekim ayında, sektörün önde gelen ithalatçı firmalarının sektöre canlılık getirmek, sektörün sorunlarına yardımcı olmak, üyeler arası dayanışma ve iş ortamını geliştirmek, pazardan sürekli haberdar olmak üzere, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda kuruluşunu başlattıkları bir sivil toplum örgütüdür.

SOSİAD 19.12.2005 tarihinde ilk genel kurulunu yaparak çalışmaya başlamıştır. 16 üyeyle kurulan derneğimizin bugün 96 firmadan toplam 102 üyesi bulunmaktadır.

6. Olağan Genel Kurulu 13 Ocak 2016 tarihinde yapılmış ve oluşan Yönetim Kurulu’nda Başkanlığa M.Metin TERZİBAŞIOĞULLARI seçilmiştir. Yeni yönetimin hedefleri arasında üye sayısının arttırılması ve komisyon çalışmalarına hız vererek sektöre daha iyi hizmetlerde bulunmak sayılabilir. Derneğimiz 7 Temmuz 2010 tarihinden bu yana yeni ofisinde faaliyetlerine devam etmektedir.