Genel Bakış

Yaşam ile uyum içinde aile olma bilinci ve toplumsal değerler esas alınır. Firmamızda öncelikli olarak her çalışanın firmamızın ana ilkelerini yaşayarak içselleştireceği bir ortam yaratılır. Firma deneyimini bütün yönleri ile çalışanlarına aktararak onların gelişimini sağlar. İlkelerimiz ışığında çalışanlarımız ile geleceği inşa ederiz.

Espa’da Yaşam

Espa da öncelikli olarak her çalışanın işinin gerektiği yetkinlik ve yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlanır. Tüm personelini maddi ve manevi faydalar üreterek motive eder. İnsan olma temelinde her türlü ayrımcılığı önleyici, çalışma ortamını sürekli kılınması sağlanır. Sorunun değil çözümün bir parçası olan, düşüncelerini açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koyan, katılımcı, yönetim anlayışına sahip çalışanlarımız ile ekip çalışması ön planda tutulur.

İşe Alım Sürecimiz ve Sonrası

Başvurular yöneticiler tarafından incelenir, uygun adaylar görüşmeye davet edilir. Uygun bulunan adaylar ile yapılacak mülakatta aranan yetkinlikler test edilerek karar sürecine geçilir. Karar sonrası işbaşı yapan personelin hedefleri gerçekleştirme düzeyleri ve hedeflerini gerçekleştirirken geliştirecekleri yetkinlikleri üzerinden performansları değerlendirilir.

Genel Başvuru

İlgili başvurunuzu yapabilmek için lütfen Genel Başvuru Formunu Doldurunuz.