Derneğin Tanıtım Yazısı

Günümüzde insan yaşamının olmazsa olmaz parçası haline gelen İklimlendirme, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın da şartıdır. İklimlendirme Sektörü, zamanımızın yüzde 90’ını geçirdiğimiz iç ortamlarda, hava kalitesinin daha konforlu ve hijyenik olabilmesi için çalışır.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan İklimlendirme Sektörü, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişim sonucunda başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

Meclisi, vakfı, dernekleri ve ihracatçı birliği ile örgütlenme yapısını tamamlayan İklimlendirme Sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olmaya adaydır.

Derneğin Hedefleri ve Stratejileri;

Hedefler ve Stratejiler Belgesi yayınlayan ender sektörlerden biri olan İklimlendirme, 2023 vizyonunu belirleyerek 55 milyar dolar iç ve dış pazar hacmine ulaşmak için yola çıktı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği çatısı altında toplanan sektör firmaları artık daha kapsamlı, etkin ve güçlü bir şekilde ihracat yapabilme imkanına kavuştu.

Dünya, küresel ısınmanın etkisinin her geçen gün daha da fazla hissedildiği bir değişim süreci içine girdi. Türk ihraç ürünleri içerisinde kalitenin simgesi olan İklimlendirme Sektörü, küresel iklim değişikliğini avantaja dönüştürerek hem iç hem de dış piyasada büyük bir atılım içine girmiştir. Uluslar arası pazarlarda aranan ve tercih edilen markalara sahip olan Türk İklimlendirme sektörü, son derece örgütlü sivil toplum kuruluşları, dünya çapında faaliyet gösteren global şirketleri, nitelikli ve genç iş gücü, ar-ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımları ile her geçen gün rekabet gücünü arttırmaktadır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken sektörün, istihdam açısından da azımsanmayacak bir büyüklüğe ulaşmasını öngörmekteyiz.